پرش به مطلب اصلی

آموزش جاوا

آموزش ويژگی‌های جدید زبان جاوا

تا جاوا نسخه ۸، انتشار نسخه‌های جدید جاوا بصورت نامنظم و با فواصل زمانی طولانی مدت بود که این باعث میشد تغییر، تکامل و پیشرفت این زبان با کندی مواجه باشد؛ ولی پس از انتشار جاوا ۸ این رویه تغییر کرد و برنامه‌ریزی شد که نسخه‌های جدید جاوا هر ۶ ماه یکبار منتشر شوند که این تغییر منجر به سرعت گرفتن پیشرفت و تکامل زبان جاوا گردید؛ ولی اکنون که چندین سال از این تصمیم میگذرد و هر ۶ ماه یکبار نسخه‌ی جدیدی از زبان جاوا با ویژگی‌ها و بهبودهای فراوانی منتشر شده است بنظر میرسد هنوز جامعه برنامه‌نویسان جاوا در ایران با این ویژگی‌های جدید به خوبی آشنا نیستند و همین منجر به مهاجرت نکردن به نسخه‌های جدیدتر جاوا شده است؛ از این رو این پروژه تلاش میکند که به مرور و با مشارکت جامعه جاواکاپ به انواع این ويزگی‌ها پرداخته و بصورت جداگانه هر یک را معرفی کند.